Day: September 11, 2021

ระบบปรับอากาศห้อง server
Lifestyle

ทำไมห้อง Server จะต้องมีการปรับอากาศให้คงที่

ภายในห้อง Sever นั้นเราจะเห็นว่ามีการควบคุมอุณหภูมิที่มีมาตรฐาน และ คงที่อย่างมากเนื่องจากว่ามีความจำเป็นที่หลากหลายที่จะต้องมีการควบคุมพื้นที่ และ มีการควบคุมอุณหภูมิอย่างมีมาตรฐานด้วยเช่นกัน เพราะว่าด้วยความจำเป็นที่หลากหลายนั้น ดังนั้นในบทคาวามนี้เราจะมาดูกันดีกว่านะครับว่าทำไมภายในห้อง Server นั้นจะนั้นจะต้อแงมีการควบคุม และ มีการใช้ ระบบปรับอากาศห้อง server เพื่อป้องกันระบบร้อนเกินไป อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “ระบบ” ถ้าหากว่าระบบการทำงานของห้อง sever นั้นร้อนเกินไป จะทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็น การทำงานที่หนักเกินไป จนทำให้ภายในห้องมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น และ ทำให้ระบบนั้นลวน หรือ อาจจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ทันทีถ้าหากว่ามีการเดินสายไฟที่ไม่มีมาตรฐาน ซึ่งถือว่าเป็นอันตราย อย่างมากด้วยเช่นกัน ที่จะทำให้เกิดความเสียหายได้ ดังนั้นจึงป้องกันด้วยการปรับอุณหภูมิภายในห้องให้คงที่เพื่อป้องกันความเสียหายที่มากกว่า ป้องกันอุบัติเหตุจากไฟฟ้าลดวงจร หลายคนนั้นสงสัยว่าไฟฟฟ้าลัดวงจรนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ จาก ห้อง Sever ซึ่งภายในห้อง Sever นั้นจะมีการทำงานของอุปกรณ์มากมาย ซึ่งอุปกรณ์ทุกชิ้นนั้นล้วนเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชิ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นมีโอกาสที่จะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งสาเหตุหลัก ๆ นั้นจะมากจากความร้อนที่มากเกินไปด้วยนั้นเอง ดังนั้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจรนั้นการปรับอุณหภูมิให้คงที่จึงเป็นเรื่องที่ดีกว่า ช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่อง Sever เครื่อง Sever นั้นเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการใช้งานตลอดเวลา และ แน่นอนว่าหากว่ามีการใช้งานตลอดเวลาในทุกๆ  วันนั้นอายุการใช้งานนั้นจะต้องน้อยลงอย่างมากแน่นอน และ […]

Read More